As part of the PVAO’s precautionary measure to prevent the spread of emerging infectious diseases, all pension validation (including lifting and resumption of pension due to non-validation) shall be on a no-contact basis. We encourage our clients to use our online platforms and be validated through the following:

Bilang bahagi ng pag-iingat na hakbang ng PVAO upang maiwasan ang pagkalat ng mga umuusbong na nakakahawang sakit, hinihikayat ang mga Pensioner na magpa-update o validate alin man sa mga sumusunod na pamamaraan na hindi kinakailangan pang magtungo sa tanggapan ng PVAO.   

 

OPTION I. For pensioners who prefer to be interviewed online.

Para sa mga Pensioner na nais ma-interview online, sundin lamang ang mga hakbang na ito:

 

1.   Send us an email request at skype.vrmd@pvao.gov.ph (Indicate in the subject: FOR ONLINE INTERVIEW)

      Magpasa ng intension para magpa-validate sa email na skype.vrmd@pvao.gov.ph (Ilagay sa Subject: FOR ONLINE INTERVIEW).

 

2.   PVAO will send an email response with an attached link. Click the link and accomplish the questionnaire.

      Pindutin ang link at sagutan ang Google Form na ipapadala ng PVAO sa inyong email.

 

3.   Attach the following requirements:

      Ilakip sa email ang mga sumusunod na mga dokumento:

  • Clear photo/screenshots of any two (2) valid government IDs (PVAO ID, AFP/PNP ID, Passport, etc.)

      Malinaw na kuha/litrato ng iyong dalawang (2) valid government IDs (PVAO ID, AFP/PNP ID, Passport etc.)

  • Affidavit of Surviving Spouse (to be sent on your email and to be accomplished by the surviving spouse only).               

       Sinumpaang Salaysay ng Asawa (Ang nasabing dokumento na para lamang sa asawa ay ipapapdala sa inyong email at inyong sasagutan).

  • Screenshot of your account of preferred videoconferencing application (i.e. Skype, FB Messenger, Viber (mobile number), Zoom (email account), or Google Meet (email account).

       Screenshot ng iyong napiling account para sa videoconferencing: Skype, FB Messenger, Viber (mobile number), Zoom (email account), at Google Meet (email account)

 

 

OPTION II. For pensioners who are not adept at using a videoconferencing application, but has an internet connection:

Para sa mga Pensioner na walang kakayahang makagamit ng mga aplikasyon para sa videoconferencing tulad ng mga nabanggit sa itaas, sundin lamang ang mga hakbang na ito:

 

1.   Send us an email at records.service@pvao.gov.ph (Indicate in the subject: FOR PVAO VALIDATION)

      Magpasa ng intension para magpa-validate sa email na records.service@pvao.gov.ph (Ilagay sa Subject: FOR PVAO VALIDATION)

2.   PVAO will send an email response with an attached link. Click the link and accomplish the questionnaire.

      Pindutin ang link at sagutan ang Google Form na ipapadala ng PVAO sa inyong email.

3.   Attach the following requirements:

      Ilakip sa email ang mga sumusunod na mga dokumento:

  • Clear photo/screenshots of any 2 valid government IDs (PVAO ID, AFP/PNP ID, Passport, etc.)

       Malinaw na kuha/litrato ng iyong dalawang (2) valid government IDs (PVAO ID, AFP/PNP ID, Passport etc.)

  • Clear snapshot/photo of the pensioner holding a current newspaper with the headline and date of publication prominently displayed, or photo of the pensioner with the background of the news crawler or ticker on TV showing the current headline and date.

       Malinaw na kuha ng Pensioner na may hawak na bagong isyu na diyaryo na nakikita ang headline ng balita o petsa ng paglalathala o paraman sa mga walang diyaryo, magpalitrato katabi ng telebisyon kung saan pinapalabas ang kasalukuyang balita na nakikita ang headline at petsa.

  • Affidavit of Surviving Spouse (to be sent on your email and to be accomplished by the surviving spouse only).

       Sinumpaang Salaysay ng Asawa (Ang nasabing dokumento na para lamang sa asawa ay ipapapdala sa inyong email at inyong sasagutan).

 

 

OPTION III. For pensioners who opt to accomplish/fill-out the Pensioner’s Update Form (PUF)

Maaari rin na sagutan at ipadala ang Pensioner’s Update Form (PUF) na kalakip nito.

 

1.   Send the duly accomplished PUF via mail addressed to Veterans Records Management Division, Philippine Veterans Affairs Office, Camp Gen. Emilio Aguinaldo, Quezon City 1110.

       Ipadala ang nasagutang PUF sa address na ito: Veterans Records Management Division, Philippine Veterans Affairs Office, Camp Gen. Emilio Aguinaldo, Quezon City 1110.

 

2.   Attach the following requirements:

       Ilakip ang mga sumusunod na dokumento:

  • Clear Snapshot/Photo of the pensioner holding a current newspaper with the headline and date of publication prominently displayed, or photo of the pensioner with the background of the news crawler or ticker on TV showing the current headline and date.

       Malinaw na kuha ng Pensioner na may hawak na bagong isyu na diyaryo na nakikita ang headline ng balita o petsa ng paglalathala o para naman sa mga walang diyaryo, magpalitrato katabi ng telebisyon kung saan pinapalabas ang kasalukuyang balita na nakikita ang headline at petsa.

  • Clear photo/screenshots of any 2 valid government IDs (PVAO ID, AFP/PNP ID, Passport, etc.)

       Malinaw na kuha/litrato ng iyong dalawang (2) valid government IDs (PVAO ID, AFP/PNP ID, Passport etc.)

 

The PUF is also available and can be downloaded at our official website www.pvao.gov.ph under Downloadable Forms. You may also click here to get redirected to the form.  For more inquiries, you may send an email message to vrmd.customercare@pvao.gov.ph or contact the telephone numbers: 8912-4864, 8376-4106, 8911-6001 locals 5406 or 5576.

Ang PUF na ito ay maaari rin na ma-download sa aming opisyal na website www.pvao.gov.ph sa ilalam ng kategoryang ‘Downloadable Forms’. Maari ring pindutin ito para mapunta sa Personal Updating Form. Para sa iba pang mga katanungan maaaring mag-email sa vrmd.customercare@pvao.gov.ph o tawagan sa mga linyang ito: (02) 8912-4864, (02)8376-4106, 8911-6001 locals 5406 or 5576.

 

Thank you for your cooperation and support.

Maraming salamat sa inyong kooperasyon at suporta

 

Click this video to know more