webpage title

 

Noong 2016, nakipagtulungan ang PHLPost sa PVAO upang mapadali ang pag-update at pag-verfiy ng status ng ating mga pensioners, partikular na ang mga nasa malalayong barangay. Ito ay gagawin sa pamamagitan ng personal na pagdala ng status verification forms ng mga kartero ng PHLPost.

 

Para po makasiguro sa inyong kaligtasan hanapin sa kartero ang:

 (1) PHLPost ID, na dapat ay may logo ng PHLPost (na katulad ng nasa itaas na larawan)

(2) LETTER TO PENSIONER na siyang gagamiting basehan ng kanilang pakikipag-ugnayan sa inyo.